Info wedstrijden

Info in verband met de komende wedstrijden

Wedstrijdcommissaris: Rudi  mailadres: wedstrijdcommissaris@cineklubrumst.be

De regels ivm de Brabo wedstrijd zijn dit jaar wat aangepast:

Beknopte info:

 1. Er worden TWEE disciplines voorzien: FOTO en DIGITAAL BEELD
 2. Elke deelnemer mag in iedere sectie maximum DRIE werken inzenden
 3. In iedere discipline zijn er TWEE secties
  a.  MONOCHROME FOTO (MP) en KLEURENFOTO (CP)
  b.  DIGITALE BEELDEN Monochroom (PID-M) en DIGITALE BEELDEN Kleur (PID-C)
 4. Werken, in een vorige Brabo- en/of Benevisiewedstrijd aangenomen of bekroond, mogen niet opnieuw ingezonden worden, ook geen gelijke beelden uit andere disciplines.
 5. Discipline foto’s: De werken moeten op de rugzijde onderaan rechts voorzien zijn van het K.A.V.F.-label. Hierop dienen vermeld: naam van de auteur, club, het K.A.V.F.-clubnummer, titel en volgnummer van de proef (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier).  Zowel de auteursnaam als de titel van het werk moeten juist genoteerd worden.  Dus met gebruik waar nodig van Hoofd- en kleine letters.
 6. Discipline DIGITALE BEELDEN:
 7. Formaat: Horizontaal, maximaal 1920 pixels en Verticaal, maximaal 1080 pixels.
  Uitsluitend werken met extensie .jpg (geen jpeg) – Max 2 Mb – Kleurruimte: sRGB
 8. De digitale beeldbestanden worden als volgt benoemd:
  Clubnr K.A.V.F. (3 cijfers)“-“volgnr 2 cijfers (zoals op het inschrijvingsformulier)“-“titel van het werk.jpg. 
  Voorbeeld: 057-02-Kerkje.jpg. Titel van het werk max 32 karakters.

 

De titels van de werken (incl welke discipline en sectie) worden ten laatste maandag 20 feb doorgestuurd naar Rudi. De werken moeten binnengebracht worden op onze bijeenkomst op dinsdag 21 februari en iedere deelnemer moet  een digitaal bestand van zijn foto’s klaar hebben om op te sturen naar Rudi wanneer hij/zij in de prijzen valt.  Onze club neemt zoals steeds 2 disciplines voor haar rekening, moest er iemand zijn die aan meer disciplines wilt deelnamen kost dat 4€ per discipline.  Het volledig reglement en de stickers kan uiteraard gedownload worden op de site http://www.avf.be

Maurice De Vos 22-23 reeks 2 (print)

 • Jury 21/3

BeNevisie

Als club hebben we het zeker niet slecht gedaan, met twee aanvaardingen, en maar liefst 4 bekroningen.
Een aanvaarding was er voor Rina in kleur en voor Eddy Van der Wildt in ZW, terwijl Walter (in kleur), Dirk, Chris en Fons (in ZW) bij de prijswinnaars waren.
Met 6 werken op een totaal van 75 geëxposeerde (Vlaamse) foto’s is dat een meer dan behoorlijk resultaat.

 

error: Content is protected !!