Info wedstrijden

Info in verband met de komende wedstrijden
13/6 binnenbrengen foto’s Pallieter en MDV digitaal.

1/ Pallieter:

Er zijn 4 secties:

  • Kleur vrij
  • Monochroom vrij
  • Natuur (kleur en monochroom)
  • Sport (kleur en monochroom)

Iedere deelnemer kan maximum 4 beelden per sectie inzenden.
Er worden geen gelijke of gelijkaardige werken aanvaard in verschillende secties. 
De beelden die reeds op een vorig salon aanvaard zijn mogen niet deelnemen.
De beelden worden afgeleverd in jpg formaat met een max breedte van 1920px en een max hoogte van 1080px liefst in een sRGB kleurprofiel.
Inzenddatum Rudi: ten laatste op 13 juni via mail of WeTransfer.  Mailadres: wedstrijdcommissaris@cineklubrumst.be 
Benaming foto: naam auteur- naam werk.jpg dus bijvoorbeeld Rudi Van der Wildt- Piep.jpg  

Te vermelden in je mail

  • Welke categorie  
  • Namen van je werken (per categorie)
  • Jouw naam
  • Je volledig thuisadres
  • Je mailadres

Bijvoorbeeld:

Kleur vrij: Piep,
Kleur vrij: Huis
Natuur: Boom
Sport: Fietser
Jan met de Pet, Rivierstraat 99, 2627 Schelle, janmetdepet@x.be.

 
Nadien worden geen werken of veranderingen meer aanvaard.
Zoals altijd neemt de club 2 secties voor haar rekening maar men kan gerust met meerdere secties meedoen door het verschuldigde bedrag (+2) te storten op onze rekening.  Inschrijvingsgeld per sectie is 5€.
De jurering gebeurt op 24 juni 2023 en de notificatie op 1 juli 2023. 
Prijsuitreiking en projectie is op 20 september 2023 in CC Vredeberg te Lier, catalogus beschikbaar 2 september 2023.

Volledig reglement vind je op https://www.fgp.be/pallieter-2023/ 

Opgelet!!!:  ZEKER NIET persoonlijk inschrijven via hun website, want anders loopt het in de war.

2/ MDV-digitaal

De previews van de 3 opgelegde thema’s zijn reeds voorbij en de andere leden hebben je dus tips en opmerkingen kunnen geven.
Je hebt tijd tot 13 juni om jouw definitieve foto’s in te sturen naar wedstrijdcommissaris@cineklubrumst.be
Dit mogen beelden zijn uit jouw preview maar mogen ook andere beelden zijn die (nog) beter geschikt zijn volgens jou.
Per thema mogen er maximaal 3 beelden ingestuurd worden. Max resolutie: 1920×1080 px
De bestandsnamen van de foto’s:  architectuur 99A.jpg,     architectuur 99B.jpg,   warmte 99A.jpg,  warmte 99B.jpg,    straatfotografie 99A.jpg …
Waarbij 99 jouw wedstrijdnummer is in onze club.

Op 27 juni worden alle ingestuurde beelden geprojecteerd en gejureerd door alle aanwezige leden.
De uitslag zal daarna verwerkt worden en later worden bekendgemaakt.

Omdat er tijdens de previews het hier en daar wat onduidelijk was, hoe de opgelegde thema’s te interpreteren, hebben we een vrij ruime omschrijving per thema opgesteld. Zonder deze omschrijvingen zou het jureren ook moeilijk zijn. Vanaf volgend werkjaar zullen de omschrijvingen per thema bij aanvang worden meegedeeld.

Omschrijving thema’s MDV digitaal ‘22-‘23

Algemeen:
De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn. Foto’s gecreëerd met artificiële intelligentie zijn niet toegelaten.

 Architectuur:
Het vastleggen van de speciale eigenheden van gebouwen, bruggen, torens en industriële installaties …enz. De focus ligt vooral op het uitlichten van een bouwstijl, of interessante elementen en details die in het bouwwerk te vinden zijn, zoals lijnen, vormen en  geordende vlakverdelingen.  Zowel nieuwe als oude gebouwen komen in aanmerking. Ook speciale belichting van het  gebouw kunnen een toegevoegde waarde betekenen. De compositie is erg belangrijk.

Warmte:
Dit thema mag vrij breed geïnterpreteerd worden, en mag zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. Ook emotionele warmte valt hier dus onder. Liefde, vuur, warmte, koude enz. zijn dus toegelaten. Het thema kan zowel door mensen als door voorwerpen of de natuur worden uitgebeeld.

Straatfotografie:
Hier zijn zeer veel verschillende interpretaties mogelijk. Daarom de interpretatie die wij er onder zullen verstaan in ons thema:
Mensen vastgelegd in een straatbeeld, openbare ruime (station, museum of café) of natuur (strand, park). Deze mensen zijn geen beroemdheden of presentatoren (BV) en de foto is niet geënsceneerd. De mensen in beeld zijn zich al of niet bewust van het opnemen van de foto.
Voorbeelden: Moeder en dochter die appels uitzoeken bij een marktkraampje, een oud mannetje dat zijn stoepje veegt, passanten in een winkelstraat, joggers op een pad in het park, bezoekers in een museum, vervaagde mensen in een station door hun beweging.

error: Content is protected !!