Wedstrijden - Cineklub Rumst

Cineklub Rumst
Ga naar de inhoud
     Reglement BRABOWEDSTRIJD 2021
 
 
1   Alle leden van de bij de Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen aangesloten clubs en
     alle amateurfotografen uit de provincie Antwerpen, kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.
 
     Uiterste inzenddatum: 19 oktober in de club.

 
2   Als gevolg van de huidige coronamaatregelen wordt dit jaar UITZONDERLIJK slechts 1 (een)
     discipline voorzien:
     DIGITALE BEELDEN (PID).

 
3   Vanaf deze wedstrijd wordt de discipline DIGITAAL BEELD gesplitst in twee secties:
     MONOCHROOM BEELD en KLEURENBEELD.

 
4   Elke deelnemer mag in iedere sectie maximum DRIE werken inzenden. Deze moeten
     alle eigen werk zijn.

 
5   Werken, in een vorige Brabo- en/of Benevisiewedstrijd aangenomen of bekroond,
     mogen niet opnieuw ingezonden worden, ook geen gelijke beelden uit andere disciplines.

 
6   Discipline DIGITALE BEELDEN:
 
     Uitsluitend werken met extensie .jpg, kwaliteit minstens 10, max. formaat 1920 pixels breed en/of 1080 pixels hoog.
 
     De digitale files worden als volgt benoemd:             
     K.A.V.F.clubnr (3 cijfers), “-“, volgnr (2 cijfers van het inschrijvingsformulier), “-“, titel van het werk,
     ZOALS VERMELD OP HET INSCHRIJVINGSFORMULIER.  (vb: 057-01-kerkje.jpg).

 
7   De digitale beelden, niet volgens dit reglement gemerkt, worden geweigerd.
 
     LET OP: Zowel de auteursnaam als de titel van het werk moeten juist genoteerd worden,
     dus met gebruik waar nodig van Hoofd- en kleine letters (U/L-case). De organisatoren doen GEEN correcties.
     Auteursnaam en titel worden afgedrukt zoals op het formulier genoteerd.

 
8   Iedere deelnemer ontvangt de saloncatalogus. Aan de auteur van een bekroond werk wordt
     een prijs of een diploma toegekend.
     In iedere sectie kan een auteur slechts één (1) prijs ontvangen.
     Bij meerdere bekroningen ontvangt hij daarvoor een certificaat.
 
     De auteurs van de 5 best geklasseerde werken in iedere sectie ontvangen via sponsoring
     door DANTHA Photography Boom een grootformaat afdruk op dibond.
 
     De auteurs van bekroonde of aanvaarde werken ontvangen een vignet.

 
9   Voor de deelnemende K.A.V.F.-clubs wordt een clubrangschikking opgemaakt uit de
     geprimeerde proeven (indien nodig worden ook de aangenomen proeven in aanmerking genomen) door samentelling van
     het beste resultaat van drie verschillende auteurs van dezelfde club.
 
     De K.A.V.F.-club die in de sectie MONOCHROOM het beste resultaat behaalt bekomt de nieuwe wisselbeker
     ‘Penningmeester Jacques Le Clef’
 
     De K.A.V.F.-club die in de sectie KLEUR het beste resultaat behaalt bekomt de nieuwe wisselbeker
     ‘Comm. Frans De Bie’.
Terug naar de inhoud